Návrat na obsah    
Sika nalezená ve studni  u kostela Všech svatých, datovaná před r.1570., Příběh Pražského hradu
Síka na vlasy z 16. století
O stánku zpět
Copyright Martina a Martin Hřibovi Š 2006