Návrat na obsah    
Dámská síka Dámská síka z 16 .stol, z krypty kostela Sv. Martina v Szombathelyen
Dámská síka z 16 .stol, z krypty kostela Sv. Martina v Szombathelyen. In. SIPOS, Eniko. Egy 16. századi főkötő
restaurálásának problémái. FOLIA HISTORICA. 1998, 19(1994-1995), 231-240.
O stánku zpět
Copyright Martina a Martin Hřibovi Š 2006