Návrat na obsah    
Replika šatu dánské královny Markéty (kolem roku 1400). Uppsala. Fotografie převzata z www.virtue.to/articles/extant.html.
Replika šatů dánské královny Markéty (kolem roku 1400). Katedrále v Uppsale, Švédsko. Bližší informace o střihu.
O stánku zpět
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006