Návrat na obsah    
 

tunikách různých délek s užšími rukávy (případně v oděvech ze starších dob). Pod nimi nosili spodní tuniku. Oděv byl doplněn pláštěm sepnutým na pravém rameni. Na nohou měli spodky, onuce a kožené boty. Nově vzniká

 

0br.12 Mužské účesy, barbette
 

kápě. Prostý lid pochopitelně nepoužíval luxusní materiály, ale len, vlnu a kožešiny.

Ženy nosí dlouhé oděvy obepínající postavu s rukávy rozšířenými v dolní části. pod nimi byla košilka - camise.

 

0br.14 Čapka Frygická, mladého šlechtice a cti
 

 

0br.16 Obuv šlechtice, měšťana a dělníka z počátku 12.stol

 

0br.17 Obuv šlechtice, ohnutý vršek a měšťanská obuv
 

0br.19 Děvečka
 
 

0br.13 Měšťanka
 

0br.15 Měšťan
 

0br.18 Dělníci
 

0br.20 Rolník
 
Histrorie odívání - 12.stol, část 3.
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006
Histrorie odívání - 13.stol, část 1.