Return to contents    
Hat of duke Philipe II. made before 1618. Deposited in Museum Narodowe in Szczecinie.
Hat made before 1618. Deposited in Museum Narodowe in Szczecinie.
Source: In. JANUSZKIEWICZ, Barbara. Klejnoty i stroje książąt Pomorza. Warszawa, 1995. ISBN 8386117451
Page back
Copyright Martina a Martin Hřibovi 2006